Zoek
Sluit dit zoekvak.

FAQ

Veelgestelde vragen en antwoorden over tinnitus

Klik hier voor een overzicht van gespecialiseerde hulpverleners en instanties in Nederland en België.

Klik hier voor meer gedetailleerde informatie omtrent onderstaande behandelmethoden.

 1. Non-invasieve technieken zoals Transcranial Magnetic Stimulation en Transcranial Direct Current Stimulation
 2. Tinnitus Retraining Therapy
 3. Zenuwstimulatie
 4. Invasieve neuromodulatie
 5. Tinnitus-implantaat
 6. Behandeling van omliggende spieren
 7. Geluidstherapie
 8. Medicatie
 9. Psychotherapie
 10. Ontspanning
 11. Lage-intensiteit-lasertherapie
 12. Voedingssupplementen
 13. Juiste voorlichting door gespecialiseerde hulpverleners bij een audiologisch centrum

Klik hier voor een overzicht van gespecialiseerde hulpverleners en instanties in Nederland en België.

Tinnitus is het waarnemen van een voortdurend geluid, zonder dat er in de omgeving een geluidsbron aan te wijzen is.

Dit suizen kan variëren van piep- tot sis-, fluit-, brom- of ruistonen in een of beide oren. Het geluid wordt vooral waargenomen wanneer er geen of weinig omgevingsgeluid is. Het kan gaan om allerlei geluiden: ruisen, geluid als van de zee, fluiten, suizen, muzikale geluiden, hoog of laag, continu of afwisselend, hard of zacht.

De naam komt van het Latijnse tinnitus aurium, wat ‘het rinkelen van de oren’ betekent. Een in de uitgaanswereld gebruikte term is ‘disco-doofheid’. Oorsuizen kan ook veroorzaakt worden door verkoudheid.

Tinnitus is een ander woord voor oorsuizen. Als u een geluid hoort zonder dat dat geluid er werkelijk is noemen we dat tinnitus.

Tegen gehoorschade, wat mogelijk leidt tot tinnitus, kun je je grofweg op drie manieren beschermen, te weten (in volgorde van effectiviteit);

1. Gebruik (altijd) gehoorbescherming, Dit is verreweg het meest effectief.

2. Blijf op gepaste afstand (minimaal 2 meter) van de speakers.

3. Neem regelmatig een ‘oorpauze’, oftewel; stel jezelf zo kort mogelijk bloot aan te hard geluid.

Er zijn verschillende soorten gehoorbescherming verkrijgbaar, te weten (in volgorde van effectiviteit);

1. Op maat gemaakte oordoppen (Otoplastieken) met keuze uit verschillende frequentie filters.

2. Universele oordoppen met (muziek-) filter.

3. Universele oordoppen.

 1. Gehoorschade door zeer harde geluiden geldt als belangrijkste oorzaak. “Piepstress” komt veel voor bij jongeren die een avond zijn gaan stappen. een volume van rond de 100 dB; een volume dat na tien minuten al acute gehoorschade kan veroorzaken. Ruim 15% van de jongeren tussen 16 en 30 jaar lijdt hierdoor al aan blijvende gehoorschade. Ook het op een hoog volume beluisteren van muziek via draagbare persoonlijke geluidsapparatuur (zoals mp3-spelers) is in dit opzicht verdacht. 
 2. Door een akoestische schok, oftewel een plotse, onverwachte, blootstelling van een korte, maar matig luide tot luide geluidsprikkel. Meestal zijn de duur en het niveau van deze geluiden niet voldoende om gehoorschade te veroorzaken, maar kunnen ze in bepaalde gevallen tot tinnitus leiden.
 3. Als gevolg van grote emotionele spanningen: traumatisch geluid (geluid gekoppeld aan een trauma), burn-out stress, oververmoeidheid, posttraumatische stressstoornis, paniek- en angststoornis en depressiviteit.
 4. Door trauma aan het hoofd en/of de nek.
 5. Als gevolg van medicatie die giftig is voor het oor. Met name pijnstillers als aspirine worden in verband gebracht met tinnitus. Tinnitus is ook een bekend bijverschijnsel van het antibioticum kanamycinye.
 6. Hoge bloeddruk, diabetes en atherosclerose (aderverkalking).
 7. Een chronische middenoorontsteking met vocht achter het trommelvlies.
 8. Otosclerose; een abnormale verbening in het middenoor, waardoor slechthorendheid of zelfs complete doofheid kan ontstaan.
 9. Afsluiting van de gehoorgang, door bijvoorbeeld een oorsmeer prop, water of een watje.
 10. Ontsteking van een verstandskies.

* In 40% van de gevallen kan de onderliggende oorzaak voor het ontstaan van tinnitus niet worden aangetoond.

Gelet op de uiteenlopende oorzaken oorzaken bestaat er tot op heden nog geen behandeling of medicijn dat bij iedere tinnitus patient doeltreffend is. Door ermee te leren omgaan kunnen de klachten wel minder erg worden. Afhankelijk van de mogelijke oorzaak kan een psycholoog e/o therapeut mogelijk bijdragen aan een vermindering van de klachten.

Symptomen zijn het horen van geluiden in een of twee oren (of het hoofd) die niet van buitenaf komen. Alle vormen van geluid worden beschreven, van een piep, suis of windgeruis tot aan gierende fluitketels, bellen, brommen, fluiten, rinkelen en straaljagers toe.

Tinnitus is in het merendeel van de gevallen niet gevaarlijk. Slechts in zeldzame gevallen is het een symptoom van een ernstige onderliggende ziekte of aandoening. Patiënten kunnen wel flink lijden onder het permanente aanwezig zijn van geluiden in hun hoofd.

Op dit moment bestaat er nog geen effectieve behandeling om van tinnitus af te komen. “Leer er maar mee leven” is wat mensen daarom (te) vaak ter horen krijgen. ”We kunnen mensen vooralsnog helaas niet genezen”, erkent KNO-arts Diane Smit van het UMC Utrecht.

Tinnitus kan gezien worden als een symptoom van mentale overbelasting en komt voort uit een alsmaar aanhoudende overactiviteit van de hersenen. De oorzaak van de overbelasting kan liggen op het gebied van gehoorverlies, lichamelijk conditie verlies of psychische overbelasting.

Onze hersenen, en dan met name ons auditieve systeem, zijn gevoelig voor stress. Door stress ontstaat er namelijk zowel overactiviteit als een toename van gevoeligheid in de hersenen. Tinnitus ontstaat bij acute stress en bij langdurige stress. Het is niet alleen een gevolg van stress, maar ook een oorzaak.

Als iemand veel is blootgesteld aan harde geluiden kan de tinnitus tijdelijk erger worden. Ook als iemand erg druk is geweest, veel stress heeft of veel emoties heeft, kan de piep in het oor tijdelijk toenemen. De ruis in het oor kan ook toenemen door tandenknarsen of chronische nekklachten.

Onderzoek naar het verband tussen tinnitus en vitamine D-tekort laat zien dat een groot deel van de tinnitus patiënten tevens aan een vitamine D tekort lijdt. Daarnaast blijkt ook het tekort aan vitamine D verband te houden met de negatieve impact die tinnitus heeft.

De duur van tijdelijke tinnitus varieert tussen een paar minuten en een week afhankelijk van hoe en waar je de piep hebt opgelopen. Door kleine drukverschillen zal een piep snel wegtrekken. Na een lange vliegreis kan het een paar uren duren.

Over het algemeen blijkt tinnitus niet erger te worden. De psychische toestand heeft wel invloed op de sterkte van het geluid en de irritatie (hinder) die dit geluid oplevert. Tijdens een rustigere periode hebben mensen vaak minder last van de tinnitus.

Het waarnemen van een piep in het oor kan zowel tijdelijk als permanent zijn. Bij gehoorschade en/of blijvende lichamelijke aandoeningen kan oorsuizen permanent aanwezig zijn. Bij tijdelijke aandoeningen kan ook de piep in het oor weer verdwijnen.