Zoek
Sluit dit zoekvak.
Home » Universitair Ziekenhuis Antwerpen biedt tinnitus therapie voor kinderen

Universitair Ziekenhuis Antwerpen biedt tinnitus therapie voor kinderen

Universitair Ziekenhuis Antwerpen biedt tinnitus therapie voor kinderen

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) biedt sinds kort tinnitus therapie aan voor kinderen die last hebben van oorsuizen. Uit onderzoek dat het ziekenhuis onder 415 kinderen deed, blijkt dat 10% last heeft van tinnitus. De therapie die het ziekenhuis aanbiedt leert kinderen anders om te gaan met de geluiden die ze waarnemen. Hierdoor is de tinnitus beter voor ze beheersbaar en vormt het minder een belemmering in hun dagelijks leven.

Onderzoek naar tinnitus bij kinderen.

Tinnitus is een symptoom waarbij een pieptoon, ruis, suis of een ander geluid wordt waargenomen, dat niet in de buitenwereld aanwezig is. Het is een veel voorkomende klacht. Dat blijkt ook zo te zijn bij kinderen blijkt uit onderzoek van het UZA. De onderzoekers brachten op vier verschillende lagere scholen in Vlaanderen bij 415 kinderen tussen de 9 en 12 jaar in kaart wat hun ervaringen zijn met tinnitus. Wat bleek? 1 op de 10 kinderen gaf aan er last van te hebben.

Oorzaak tinnitus bij kinderen.

Wat is de oorzaak van tinnitus bij kinderen? Tinnitus kan bij kinderen ontstaan door middenoorontstekingen. Ook kan het (herhaaldelijk) plaatsen van trommelvliesbuisjes eraan bijdragen. Wanneer het buisje uit het trommelvlies gaat, ontstaat er littekenweefsel op het trommelvlies. Dat zorgt voor een klein gehoorverlies (zie onderzoek). Ook andere vormen van slechthorendheid zijn een belangrijke oorzaak van tinnitus. Daarnaast zijn er tal van lichamelijke oorzaken en ook psychische oorzaken die kunnen bijdragen aan het ontstaan en in stand houden van tinnitus. De precieze oorzaak is niet altijd te achterhalen. Ook blootstelling aan harde muziek en lawaai kan bij kinderen (mede) de oorzaak van tinnitus zijn.

Tinnitus therapie voor kinderen.

De onderzoeksresultaten waren aanleiding voor de specialisten in het ziekenhuis bij kinderen voortaan naar de symptomen van tinnitus te vragen. Kinderen melden hun tinnitus klachten namelijk niet altijd spontaan. Om kinderen te helpen die last van tinnitus in het dagelijks leven hebben, is het UZA gestart met tinnitus therapie voor kinderen. Daarvoor kunnen ze terecht in de tinnitus kliniek.

Audioloog dr. Laure Jacquemin van het UZA zegt daarover in het Zorgmagazine van het UZA: “In de eerste plaats doen we aan psycho-educatie: we leggen zowel aan de ouders als aan de kinderen duidelijk uit wat tinnitus is, wat er juist gebeurt in de hersenen, en dat er veel kinderen zijn die hier last van hebben, dat ze niet alleen zijn dus”. Jacquemin vervolgt: “Dit voelt vaak al aan als een geruststelling, waardoor de ouders en kinderen zich minder angstig voelen.” Mocht deze psycho-educatie onvoldoende zijn dan kan verdere therapie gegeven worden.

Jacquemin: “Momenteel helpen we zo’n tiental kindjes verder met deze tinnitus therapie. We zoeken samen met hen uit welke emoties en gedachten ze linken aan die pieptoon. Zo proberen we dan om dat hinderlijke geluid als minder ‘belangrijk’ te laten aanvoelen, waardoor kinderen er minder last van ondervinden in hun dagelijkse leven.”

Betrokkenheid ouders belangrijk.

De betrokkenheid van de ouders is zowel bij de psycho-educatie als bij de vervolgtherapie heel belangrijk volgens de behandelaars. De bezorgdheid van de ouder kan namelijk op zijn beurt ook weer flinke invloed op het kind zelf hebben.

Overgevoeligheidsklachten voor geluid.

Uit het onderzoek van het UZA kwam ook naar voren dat een klein deel van de kinderen overgevoeligheidsklachten voor geluid hebben. Deze klachten komen bij 3% van de onderzochte kinderen voor. De kinderen ervaren alledaagse omgevingsgeluiden dan als té luid. Hierdoor kunnen ze deze ook gaan vermijden. Juist het vermijden van situaties kan de klachten in stand houden en zelfs versterken. Niet alle kinderen ervaren overigens een negatieve invloed van deze overgevoeligheid voor geluiden op hun dagelijkse leven. Maar sommigen geven aan dat ze er minder goed door slapen of zich er moeilijker door kunnen concentreren in de klas. Een kleine 10% van de kinderen met deze overgevoeligheidsklachten zegt dat ze soms liever de speelplaats zouden willen verlaten omdat het er daar voor hen te luid is.

[Bron: Hoormij – Rene van der Wilk / Maguza]