Zoek
Sluit dit zoekvak.
Home » Online tinnitustherapie via Therapieland

Online tinnitustherapie via Therapieland

e-Health Module Therapieland.nl

EHBOorsuizen

Therapieland biedt sinds kort de online tinnitus-therapie ‘EHBOorsuizen – Controle over tinnitus’ aan. De aanbieder van e-Health modules ontwikkelde de module samen met klinisch neuropsycholoog Olav Wagenaar. Wagenaar is auteur van het bestseller boek Eerste Hulp Bij Oorsuizen. Op dit moment test Therapieland de pilotversie uit. Huisartsen, praktijkondersteuners en psychologen kunnen via de website van Therapieland gebruik maken van de online module. De praktijkondersteuner of psycholoog begeleidt daarbij het proces.

Psychiatrische problemen door tinnitus

Oorsuizen, ook wel tinnitus genoemd, is het horen van een geluid in één of beide oren of in het midden van het hoofd. Naar schatting ondervinden zo’n 2 miljoen mensen in Nederland daar hinder van. Ongeveer 2% ontwikkelt als gevolg van tinnitus -soms ernstige- psychiatrische problemen. Er bestaat helaas geen medicijn tegen tinnitus. Artsen zeggen nogal eens: “U moet er maar aan wennen”.  Dat kan leiden tot gevoelens van machteloosheid. Wagenaar daarover: “Machteloosheid is wanhopig iets willen doen, maar niet weten wat. Het is een destructief gevoel wat het oorsuizen versterkt. De module heeft tot doel dit gevoel weg te nemen”.

Doel online tinnitus-therapie

De e-Health module is een online doe-het-zelf-gedragstherapie waarmee de cliënt meer controle kan krijgen over zijn tinnitus. Gevoelens van machteloosheid en andere negatieve gevolgen zullen daardoor afnemen. De cliënt leert in het begin veel over oorsuizen. Daarnaast heeft de module tot doel psychische klachten te voorkomen. De cliënt gaat tijdens het volgen van e-Health module op zoek naar de oorzaak van de overbelasting die tinnitus tot gevolg heeft. Ook leert de cliënt de negatieve gevolgen van tinnitus aan te pakken. Doordat hij leert wat er wél gedaan kan worden, ontstaat er geruststelling. “Tinnitus wordt een syndroom, als je het niet begrijpt. De belangrijkste boosdoener is de reactie erop, de belangrijkste interventie is dus educatie.”, aldus Olav Wagenaar.

e-Health als preventieve zorg

Voor reguliere behandeling van tinnitus gebaseerd op cognitieve gedragstherapie zijn vaak wachtlijsten. Wagenaar die tevens auteur is van het bestseller boek Eerste Hulp Bij Oorsuizen  daarover: “Mensen met tinnitus komen veelal pas in aanmerking voor een behandeling nádat ze psychische problemen hebben ontwikkeld.”  Wagenaar vervolgt: “Deze psychische problemen moeten juist worden voorkómen. Het starten van behandeling in zo’n vroeg mogelijk stadium is daarvoor van cruciaal belang. Educatie over tinnitus is daar de eerste stap bij.”
De ontwikkelaars zien de e-Health module dan ook als een vorm van preventieve zorg. Met de module ‘EHBOorsuizen – Controle over tinnitus’ is ontwrichtende tinnitus op langere termijn te voorkomen.  

Voor eerstelijnspraktijken

Om deze preventieve zorg te kunnen leveren ontwikkelde Therapieland samen met Wagenaar de e-Health module ‘EHBOorsuizen – Controle over tinnitus’. Deze is bedoeld voor eerstelijnspraktijken. Denk hierbij aan huisartsen, praktijkondersteuners en psychologen. De module is op zelfhulp gericht waarbij de praktijkondersteuner of psycholoog het proces begeleidt. De cliënt moet dus vooral zelf aan de slag.
De module bestaat voor een groot deel uit video’s waar neuropsycholoog Olav Wagenaar zelf uitleg geeft.
De pilot-versie is inmiddels voltooid en wordt momenteel getest. Zorgverleners die bij Therapieland een licentie hebben kunnen gebruikmaken van de module. Naar verwachting is het programma eind mei gereed.

Duurzaam zelfredzaam

e-Health modules zoals ook de ontwikkelde module voor tinnitus, hebben veel voordelen voor zowel de cliënt als de zorgprofessional. De aanpak combineert daarbij e-Health met reguliere zorg. Dit heet ook wel ‘blended care’. Cliënten die de e-Health module gebruiken hebben net als de zorgprofessionals op elk moment van de dag en waar dan ook er toegang toe. e-Health biedt cliënten extra informatie, oefeningen en vooral heldere psycho-educatie. Dit helpt ze om duurzaam zelfredzaam te worden. Zorgverzekeraars vergoeden de inzet van e-Health modules over het algemeen.

Huisartsen, praktijkondersteuners en psychologen kunnen meer informatie op Therapieland.nl vinden

[Bron: Hoorzaken.nl]