Zoek
Sluit dit zoekvak.
Home » Hoopvolle ontwikkelingen in tinnitus onderzoek

Hoopvolle ontwikkelingen in tinnitus onderzoek

TinnitusFree HOOPVOLLE ONTWIKKELINGEN TINNITUS ONDERZOEK

Ruim 2.5 miljoen Nederlanders hebben last van tinnitus.

Tinnitus kan grote negatieve effecten hebben op de kwaliteit van leven door slaaptekort, communicatieproblemen, angst, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, depressie of in extreme gevallen zelfmoordgedachten of -acties. Veel tinnitus-patiënten slagen er niet langer in volwaardig aan de maatschappij deel te nemen. De totale gemiddelde maatschappelijke kosten van tinnitus voor de Nederlandse bevolking bedragen vele miljarden euro’s, door bijvoorbeeld verlies aan arbeidsproductiviteit en aandeel in de totale Nederlandse zorguitgaven.

Tinnitus wordt waargenomen als een hoorbaar geluid, maar het zijn de hersenen die het geluid genereren.

Het beeld heerst dat tinnitus uitsluitend een gevolg is van gehoorschade. Het is een van de belangrijkste oorzaken, maar Tinnitus heeft echter tientallen ‘triggers’. Skelet fractuur, nektrauma, hoge bloeddruk, diabetes, atherosclerose, Alzheimer, middenoorontsteking, otosclerose en stress zijn er een paar.

Aandacht voor de patiënt

In de recente publieke doemscenario’s over gehoorschade raakt de patiënt ondergesneeuwd. Enerzijds wordt de indruk gewekt dat men met tinnitus een levenslang trauma heeft, wat niet zo hoeft te zijn. Anderzijds is er een chronisch gebrek aan fondsen voor baanbrekend onderzoek dat aanzet kan geven tot genezing van tinnitus.

Er wordt hard gewerkt aan oplossingen

Wij willen deze Tinnitus-week in het teken van hoop stellen. Daarom geven wij hier een overzicht van (de vooruitgang in) medisch-wetenschappelijke onderzoeken, waar de Stichting TinnitusFree bij betrokken is.

MULTIMODALE STIMULATOR

Op het raakvlak van neurowetenschappen en bio-elektronica wordt momenteel gewerkt aan een zogenaamde multimodale stimulator. Een speciaal type oordopje (‘oortje’) zorgt voor een simultane stimulering van zowel de nervus vagus als de auditieve cortex. Het idee erachter is dat simultane stimulering de hersenen traint om tinnitus niet meer toe te laten in het bewust waargenomen audiologisch spectrum. Lees hier hoe dit in zijn werk gaat (Engelstalig artikel). En lees hier het afstudeerverslag van ir. Alessandro Barbon-Pedrina, die binnen TinnitusHouse het onderzoek heeft gedaan. Hij bouwde het eerste prototype (zie foto) van de stimulator. Uiterlijk half februari wordt begonnen met de doorontwikkeling van dit prototype tot een versie die zo robuust is dat we die op patiënten kunnen testen. Een aantal grote elektronica concerns volgen dit onderzoek op de voet, om bij succes de mogelijkheden te onderzoeken om een Earbud-achtige toepassing te ontwikkelen. De Stichting TinnitusFree doneert in februari vijfduizend euro ten behoeve van dit onderzoek.

TINNITUS OBJECTIEF MEETBAAR MAKEN IN DE HERSENEN

Sommige ziekten kunnen worden aangetoond door middel van een bloedonderzoek of medische beeldvormingstechnieken, waardoor deze ‘onzichtbare ziekten’ toch tastbaar worden. Andere aandoeningen zoals tinnitus blijken niet of moeilijk te objectiveren, wat niet betekent dat ze niet bestaan.

Dit is een potentieel baanbrekend, medisch-wetenschappelijk onderzoek naar objectieve meting van tinnitus. Het is een samenwerking tussen prof. dr. Dirk De Ridder, prof. dr. Sven Vanneste en Dr. Marco Congedo van de universiteiten van Otago, Texas, Dublin en Grenoble. Zij publiceerden in het toonaangevende tijdschrift “Nature Communications” dat ze met behulp van kunstmatige intelligentie en machine learning met 88% zekerheid kunnen aantonen of iemand een piep in de oren heeft of niet, op basis van een een electro-encephalogram (EEG). In het vervolgonderzoek met kwantitatieve EEG (qEEG) kunnen ze niet alleen de bron van hersenactiviteit lokaliseren, maar ook een volledig functioneel netwerk in kaart brengen. Meer informatie vindt u hier.

Een succesvolle uitkomst van dit onderzoek zal tinnitus objectief meetbaar maken. Dit zal een enorme versnelling in onderzoek naar behandelingen teweeg brengen en de gezondheidszorg en de industrie aanmoedigen om in behandeling van tinnitus te investeren.

Hieronder ziet u activiteit van tinnitus in de hersenen in de recente qEEG van ondergetekende.

VIRTUAL REALITY & TINNITUS

Antinnitus is een behandelmethode om tinnitus te genezen door middel van Virtual Reality en neurofeedback. Op deze manier wil NeuroVR de meest voorkomende soorten tinnitus aanpakken en de stilte terug geven aan de mensen. Onze partner TMI Investments financiert de ontwikkeling van deze behandelmethode. Tinnitus patiënten kunnen via info@antinnitus.org een aanvraag indienen om te participeren als deelnemer in een van de onderzoeken.

De eerste trials zijn veelbelovend

VR creëert een nieuwe inclusieve wereld waarin het brein hetgeen waargenomen wordt voor echt aanziet en daar als zodanig op reageert. Door deze visualisatie kan men begrijpen wat er gebeurt, maar kan men wonderbaarlijk genoeg ook invloed uitoefenen. De eerste studie van NeuroVR liet zien dat wanneer men in VR de connectie herstelt van een kapotte zenuwbaan, dat het brein daar zeer sterk op reageert en de tinnitus die daarmee verbonden was even uitzet. 50% procent van de patiënten beleefde een significante mindering van de tinnitus en van deze groep ervaarde wederom 50% van de mensen stilte. Even was de tinnitus weg om na ongeveer tussen 5 à 10 seconden weer terug te keren. Het vervolg is erop gericht deze dynamiek te voorspellen, te controleren en te herhalen, waardoor we een training van het brein creëren waarin het tinnitussignaal langzaam losgelaten kan worden.

BIG DATA / CROWD WISDOM ONDERZOEK

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door TinnitusHouse waarin TinnitusFree een van de partners is. Het onderzoek heeft inmiddels meer dan 1750 deelnemers. TinnitusHouse wil patronen halen uit de data van tinnitus patiënten die deelnemen aan het big data/crowd wisdom onderzoek, die duidelijke indicatoren zijn voor een tinnitus-remedie. Na het invullen van de enquête krijgen deelnemers een persoonlijk bericht van het Recommender-systeem, dat bruikbare tips geeft aan patiënten, zodat ze die kunnen uitproberen.

Sinds kort wordt binnen TinnitusHouse het zogenaamde xAI gebruikt om een systeem te ontwikkelen dat tinnitus patiënten op basis van hun persoonlijke eigenschappen, zoals leefstijl, voeding en co-morbiditeit (het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen bij één persoon), verlichtende behandelingen kan aanbevelen. Dit systeem wordt ontwikkeld door Bauke Risselada, onder begeleiding van Remi Brandt, Rijksuniversiteit Groningen.

Tinnitus patiënten kunnen via deze link deelnemen aan dit onderzoek, of door naar www.tinnitusfree.eu te surfen.

MUSIC CREATOR TINNITUS ONDERZOEK

In februari start de Stichting TinnitusFree met een onderzoek naar tinnitus onder makers van muziek. Doel van het onderzoek is om: (1) inzage te krijgen in de problematiek van tinnitus onder music creators, (2) een indicatie te krijgen van het percentage music creators dat tinnitus heeft, en (3) meer te weten te komen over de impact van tinnitus bij muziekmakers, oftewel de wijze waarop dit hun beroepsuitoefening, hun hobby en hun totale leven, beïnvloedt.
De vragenlijst is opgesteld in samenwerking met diverse internationale wetenschappers, muzikanten en onderzoeksbureaus.

Makers van muziek kunnen zich binnenkort opgeven voor het onderzoek, volg daarvoor de website of social media van TinnitusFree. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden geanonimiseerd.
Voor-inschrijven kan door een email te sturen aan noise@tinnitusfree.eu. Men ontvangt dan deze maand per email een link om deel te nemen.

[Bron: Frank van Hoorn / TinnitusFree]