Zoek
Sluit dit zoekvak.
Home » Geluidsoverlast autoverkeer verhoogt risico op tinnitus

Geluidsoverlast autoverkeer verhoogt risico op tinnitus

Geluidsoverlast autoverkeer verhoogt risico op tinnitus

Naarmate huishoudens met een grotere geluidshinder door het autoverkeer worden geconfronteerd, loopt het risico op problemen met tinnitus op. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers van de Syddansk Universiteit (SDU), gebaseerd op een onderzoek bij 3,5 miljoen Denen. Het is de eerste keer dat onderzoekers een verband hebben gevonden tussen een blootstelling aan verkeerslawaai in de woning en gehoorproblemen.

Waarom is dit belangrijk?

De geluidsoverlast van het autoverkeer blijkt verscheidene gevaren voor de volksgezondheid in te houden. Wetenschappers vragen dan ook dat het beleid, onder meer op het gebied van stedenbouw, aan het probleem een grotere aandacht zou besteden.

Allerhande gezondheidsproblemen.

De onderzoekers zeggen meer dan 40.000 gevallen van tinnitus te hebben gevonden. “Elke stijging met tien decibel van het lawaai in de woning, doet het risico op het ontwikkelen van tinnitus met 6 procent toenemen”, betogen de onderzoekers Manuella Lech Cantuaria en Jesper Hvass Schmidt.

De Deense wetenschappers zeggen zich bijzonder bezorgd te maken over de vele gezondheidsproblemen die door verkeerslawaai lijken te worden veroorzaakt. Twee jaar geleden vonden zij ook al een verband tussen verkeerslawaai en dementie.

“Er moet meer aandacht komen voor het belang van verkeerslawaai voor de gezondheid”, werpen de onderzoekers op. “Het is alarmerend dat lawaai het risico op onder meer tinnitus, cardiovasculaire aandoeningen en dementie lijkt te verhogen.”

“In gespecialiseerde gehoorklinieken kan worden vastgesteld of de patiënten daadwerkelijk aan tinnitus lijden”, zeggen Cantuaria en Schmidt. “Maar alleen de ergste gevallen worden de betrokkenen door hun eigen arts of een otorhinolaryngoloog doorverwezen. Het grote aantal gerapporteerde gevallen van tinnitus is waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg.”

“In het algemeen heeft ongeveer 10 procent van de bevolking van tijd tot tijd last van tinnitus. Het probleem wordt in verband gebracht met stress en slaapproblemen, die door het verkeerslawaai kunnen worden verergerd.

“Er zal verder onderzoek moeten worden gevoerd om zeker te weten of tinnitus door verkeerslawaai wordt veroorzaakt en op welke manier dat proces verloopt. We weten echter dat verkeerslawaai bij de mens stress kan veroorzaken en de slaap kan beïnvloeden. Ook is al aangetoond dat tinnitus door stress en slaapstoornissen kan worden verergerd.”

Gezondheidsrisico.

De Deense onderzoekers suggereren dat nachtelijk lawaai nog slechter kan zijn voor de gezondheid.

“De geluidsoverlast beïnvloedt onze slaap, die zo belangrijk is voor het herstel van zowel onze lichamelijke als geestelijke gezondheid”, werpen Cantuaria en Schmidt op. “Daarom is het voor huishoudens die in de buurt van een drukke weg wonen, absoluut de moeite waard om te overwegen of het mogelijk is om de slaapkwaliteit te verbeteren.”

Onder meer wordt gesuggereerd de slaapkamer in te richten aan de kant van de woning die het verst van de weg is verwijderd. Ook geluidwerende ramen zouden een hulp kunnen blijken.

“Niet iedereen heeft echter die mogelijkheden”, weten Cantuaria en Schmidt. “Het is daarom noodzakelijk dat verkeerslawaai wordt beschouwd als een gezondheidsrisico waarmee rekening moet worden gehouden de bij stadsplanning en andere politieke beslissingen.”

Richtniveau voor schadelijk verkeerslawaai is 58 decibel.

Het Deense richtniveau voor schadelijk verkeerslawaai is 58 decibel. Geschat wordt dat 1,4 miljoen Denen in hun woning worden blootgesteld aan geluidshinder die dit niveau overschrijdt. De onderzoekers wijzen er nog op dat het verkeerd zou zijn aan te nemen dat het probleem door de overstap naar elektrische wagens zou kunnen worden opgelost. Het geluid is immers vooral afkomstig van het contact tussen de banden en de weg.

Plaatsen van geluidsschermen.

“In Duitsland zijn op sommige locaties tijdens de nacht bijkomende snelheidsbeperkingen voorzien, zodat de geluidshinder van het passerende autoverkeer de nachtrust van de omwonenden zo weinig mogelijk stoort”, werpen de Deense wetenschappers nog op. “Een andere manier om het verkeerslawaai te verminderen is het plaatsen van geluidsschermen langs de weg of het aanbrengen van een wegdek dat het lawaai van de banden dempt.”

[Bron: Marc Horckmans – Business AM]