Zoek
Sluit dit zoekvak.
Home » Info » Genetisch onderzoek: verband tussen tinnitus en psychiatrische kenmerken

Genetisch onderzoek: verband tussen tinnitus en psychiatrische kenmerken

genetisch onderzoek gemeenschappelijke genetische component tinnitus psychiatrische kenmerken

Onderzoek door middel van een zogeheten Genome-Wide Association Study (GWAS) laat een gemeenschappelijke genetische component zien tussen tinnitus(klachten) en psychiatrische kenmerken. De onderzoekers vonden een verband met bipolaire stoornissen, piekeren, angst, stress en sensatie-zoekend gedrag. Ook werd een verband gevonden met de genetische handtekening van hart- en vaatziekten en stofwisselingsproblemen.

Tinnitus

Tinnitus, het horen van geluiden die niet in de omgeving aanwezig zijn, kan leiden tot slapeloosheid, concentratieproblemen, moeite met ontspannen, angst en depressie. Ook kan het samengaan met hyperacusis. Tinnitus gaat vaak samen met slechthorendheid en kan veroorzaakt worden door blootstelling aan hard geluid. Zo’n 15% van de werknemers die op hun werk aan lawaai worden blootgesteld ervaart problemen door waargenomen tinnitus. Wetenschappers gaan er vanuit dat tinnitus zich in de hersenen afspeelt doordat er daar zich veranderingen voordoen. Niet alleen delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het horen spelen daarbij een rol, maar ook andere delen zoals de amygdala en hippocampus.

Ziektes zoals diabetes en hoge bloeddruk kunnen invloed hebben op de tinnitus. Ook is er een verband gevonden tussen tinnitus en hart- en vaatproblemen. Psychologische factoren zoals stress, angst en depressie kunnen de tinnitus beïnvloeden en gaan er vaak mee samen. Roken en voor het oor giftige stoffen en medicijnen verhogen het risico op het krijgen van tinnitus.
Tweeling studies suggereren een genetische component voor de vatbaarheid voor tinnitus.

Genome-Wide Association Study

Een zogeheten Genome-Wide Association Study (GWAS) is genetisch onderzoek dat de genomen van individuen in een populatie vergelijkt. Hiermee proberen onderzoekers genetische variaties te ontdekken die verband houden met een specifiek kenmerk of ziekte. In dit onderzoek werd naar verbanden gekeken met tinnitus. Aan de hand van gevonden verbanden kunnen wetenschappers biologische mechanismen beter begrijpen die er mee verband houden. Dit soort onderzoeken kunnen op hun beurt weer leiden tot nieuwe diagnostische tests, therapieën of preventieve strategieën. GWAS studies worden gebruikt om complexe kenmerken te bestuderen bij ziektes zoals kanker, diabetes, hart- en vaatziekten en recent ook bij tinnitus. Hierbij spelen zowel genetische als omgevingsfactoren een rol.

Het GWAS tinnitus onderzoek

De Amerikaanse onderzoekers gebruikten voor hun GWAS onderzoek de UK Biobank database (N=132.438).  Met het onderzoek gingen de onderzoekers op zoek naar zogeheten SNP’s die verband houden met tinnitus en de klachten die er mee samen gaan. SNP staat voor ‘Single Nucleotide Polymorphism’. Dat zijn variaties in de DNA-sequentie waarbij één nucleotide in het genoom is veranderd. Zo’n gevonden variatie kan (maar hoeft niet) tot een ziekte of symptoom leiden. SNP’s worden gebruikt in onderzoek om de genetische basis van ziekten en andere eigenschappen te identificeren. Ze worden in de geneeskunde ook gebruikt om behandelingen te personaliseren en het risico van bepaalde aandoeningen te voorspellen.

Doel GWAS tinnitus onderzoek

Het doel van het Amerikaanse onderzoek was om specifieke genetische variaties te identificeren die vaak voorkomen bij mensen met tinnitus.

Resultaten GWAS tinnitus onderzoek

Het onderzoek liet een gemeenschappelijke genetische component zien tussen tinnitus(klachten) en psychiatrische kenmerken. Zo vonden de onderzoekers een genetisch verband met bipolaire stoornissen, piekeren, angst, stress en sensatie-zoekend gedrag. Ook werd een verband gevonden met de genetische handtekening van hart- en vaatziekten en stofwisselingsproblemen.

GWAS Onderzoek Artists Against Tinnitus Info

[Bron : Bhatt, I.S., Wilson, N., Dias, R. et al. A genome-wide association study of tinnitus reveals shared genetic links to neuropsychiatric disorders. Sci Rep 12, 22511 (2022)]