Zoek
Sluit dit zoekvak.
Home » Info » Cumulatieve geluidsoverlast Nederland

Cumulatieve geluidsoverlast Nederland

Cumulatieve Geluidsoverlast Nederland

Geluidsoverlast een typisch stedelijk milieuprobleem.

Geluid door weg-, spoor-, vliegverkeer en activiteiten per industrie.

In deze kaart zijn de geluidhinder van alle relevante bronnen gecumuleerd. Op de kaart is te zien dat geluidsoverlast een typisch stedelijk milieuprobleem is. De meeste hinder door geluid is te vinden in West-Nederland. In dit deel zijn de meeste bevolking en economische activiteiten geconcentreerd. Geluid binnen de steden is niet meegenomen in dit beeld, evenals de impact van laagvliegende vliegtuigroutes.

Er zijn gedetailleerde kaarten voor de stad Leiden en voor Amsterdam beschikbaar. Voor de overige cursief gedrukte steden zijn meer grove details beschikbaar.

[Source: Rigolett]